Betoonpiirded

Betoonpiirete müük ja paigaldus

Betoonpiire on sõidutee serval või eraldusribal olev rajatis, mille eesmärk on takistada sõiduki väljasõitu teelt või kandumist vastassuunavööndisse.

Müüme ja paigaldame ka ajutisi betoonist betoontõkke plokke ajutise liikluskorralduse juures liikluse suunamiseks või ohtliku koha kaitsmiseks.

Betoonpiirete projekteerimisel ja ehitamisel juhindutakse järgmistest normdokumentidest ja standarditest:

  • Maanteede projekteerimisnormid
  • EVS-EN 1317 “Teepiirdesüsteemid”
  • EVS 843 “Linnatänavad”

KÜSI PERSONAALSET HINNAPAKKUMIST KOOS PAIGALDUSEGA VÕI ILMA!

Miks valida meid
  1. Kasutame tootmisel kvaliteetseid materjale
  2. Pakume soovikorral teenust koos paigaldusega või ilma
  3. Meie hinnad on väga konkurentsivõimelised
Küsi hinnapakkumist

[easy_contact_forms fid=1]