Põrkepiirded

Põrkepiirete müük ja paigaldus

Põrkepiire on sõidutee serval või eraldusribal olev rajatis, mille eesmärk on takistada sõiduki väljasõitu teelt või kandumist vastassuunavööndisse.
Põrkepiirdega kaitstakse samuti teeäärseid objekte:

  • Elektrialajaamad
  • Viaduktide sambad
  • Elektri- ja valgustipostid jms.
  • Looduslikud takistused

Lisaks leiab põrkepiire kasutust autoparklates ehituskonstruktsioonide kaitsja ja maa-ala piirajana.

Põrkepiirde projekteerimisel ja ehitamisel juhindutakse järgmistest normdokumentidest ja standarditest:

  • Maanteede projekteerimisnormid
  • EVS 843 “Linnatänavad”
  • EVS-EN 1317 “Teepiirdesüsteemid”

KÜSI PERSONAALSET HINNAPAKKUMIST KOOS PAIGALDUSEGA VÕI ILMA!

Miks valida meid
  1. Kasutame tootmisel kvaliteetseid materjale
  2. Pakume soovikorral teenust koos paigaldusega või ilma
  3. Meie hinnad on väga konkurentsivõimelised
Küsi hinnapakkumist

[easy_contact_forms fid=1]