Multidot e. täpiplast

Multidot ehk täpiplast termoplastikuga

Täpiplasti plussid:
1. Halbades ilmastikuoludes on struktuurne markeering paremini nähtav.
2. Vihma korral ei jää vesi plastikule pidama vaid vajub täppide vahele, mis tagab joone parema nähtavuse. Saju korral ei pea servajoontest ega viraažides telgjoonest vesi üle joone voolama vaid leiab oma tee täppide vahelt. Siis on märja ilmaga joon paremini nähtav.
3. Servajoontel ning viraažides teljel, kus teele on antud põikkalded tekib tavajoonega vihma korral olukord, kus vesi jääb markeeringu taha ning tekivad loigud, mis võivad tekitada vesiliugu (nt mootorratastel). Hetkel jäetakse pideva joone puhul markeeringusse nn. tehnoloogilisi vahesid, kust vesi saab läbi voolata, ent see pikendab vee äravoolamise teekonda asfaldilt ja suurema vihmasaju korral ei välista need avad ka loikude ega vesiliu teket. Täpiplastist voolab vesi aga läbi, mis välistab loikude tekke ja vähendab vesiliu tekkimise ohtu.

Täpiplasti miinused:
1. Nake. Antud joonetüüp on väga kapriisne kõikvõimalikele lokaalsetele häirimistele.
a. Tolm – kui tavaline pidevjoon tõmmata üle kohast, kus on mõned lahtised kruusakivid siis monoliitne joon hoiab oma kuju tõenäoliselt pikalt. Täpijoone puhul eemalduvad täpid aga joonest ning joone esteetiline külg saab kahjustada.
b. Niiskus – niiskusest tulenev kehvem nake mõjutab täpijoone välimust tõenäoliselt rohkem kui monoliitset valuplasti joont.
c. Temperatuur – monoliitne joon on suurema soojusmahtuvusega. Madalamatel temperatuuridel on monoliitse joone puhul suurem tõenäosus, et ta suudab bituumenit ülesse soojendada ning nakkuda kattega paremini.
2. Sahkamine. Kui raudsahaga markeeringust üle sõita siis monoliitne joon jääb iga „löögiga“ veidi lühemaks. Täpijoone puhul on kõik täpid aga eraldi nn. jooned ja ilmselgelt on neid ka sahates lihtsam katte küljest lahti lükata.

Erinevad paigaldustingimused:
1. Uus objekt – kui lokaalsed häirimised elimineerida siis uuele kattele nakkub täpijoon väga hästi.
2. Pinnatud tee – kui lokaalsed häirimised elimineerida siis uuele kattele nakkub täpijoon väga hästi.
3. Kulunud markeeringu taastamine – vanale markeeringule täpijoon kinni ei jää. (kinni ei jää ka tavaline termoplastik)
4. Vana katte markeerimine – kõrgendatud riskiga, kuna pole kindel, kas väikestel täppidel on piisavalt nakkumisvõimalusi.

Ettepanekud:
1. Kindlasti võib täpiplastiga markeerida värskelt pinnatud objekte
2. Katsetamiseks võiks mõne uue objekti markeerida täpiplastiga.

Liiklusohutuse seisukohalt on tegemist kindlasti hea joonetüübiga. Kulumiskindlusega antud joone puhul kindlasti probleeme ei teki, kuna joon on tavalisest valuplastist paksem. Küll aga tuleks katsetada veel erinevaid paigaldamistingimusi (päris värskele asfaldile pole täpijoont veel markeeritud)