Uudised

  • Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp

      Seo suvi võisõ Võromaa teie pääl nätä valgidõ juuni tõmbamisõ massinat, pääl võrokiilne hoiatuskiri «Pallõmi ette kaia, tiid võõbatas». «Autojuhi ütli, et egä päiv pidi vähämbält kolm müüdäsõitjat kinni, et pilti tetä,» muhelõs massina umanik, OÜ KiirWarren juht Liivaku Kimmo. «Mitmõ lätsi ka autojuhtõga juttu tegemä, muidoki võro keeli, a kah’os oll’ üts juht […]