Võrokiilne tiimassin oll’ väega popp

 

1787
Seo suvi võisõ Võromaa teie pääl nätä valgidõ juuni tõmbamisõ massinat, pääl võrokiilne hoiatuskiri «Pallõmi ette kaia, tiid võõbatas».

«Autojuhi ütli, et egä päiv pidi vähämbält kolm müüdäsõitjat kinni, et pilti tetä,» muhelõs massina umanik, OÜ KiirWarren juht Liivaku Kimmo. «Mitmõ lätsi ka autojuhtõga juttu tegemä, muidoki võro keeli, a kah’os oll’ üts juht lätläne, tõnõ Virumaalt peri ja võro kiilt es mõista.»

Liivaku Kimmo firma tõmmas’ Võromaa teie pääle valgit juuni edimäst suvvõ. «No tahtsõmi rutiinist vällä tulla ja tsipa nall’a tetä, tuust sis mõtõ massina pääle võrokiilne kiri panda,» selet’ tä.

Timahavadsõs om tüü läbi, võrokiilse kiräga tiimassinat saa jäl nätä tulõval suvõl.
Harju Ülle

Link artiklile

Lisa kommentaar